CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Een eerlijke kans
 
 
Kaft boek eerlijke kans

Wie aan leerkrachten vraagt hoe ze kijken naar kinderen in kansarmoede, krijgt vooral structurele kenmerken van kansarmoede als antwoord: financieel tekort, bedreiging van gezondheid, voedseltekort, �

Wie luistert naar hoe de kansarme zijn basisschool heeft ervaren, krijgt een ander verhaal te horen: verstoorde identiteitsontwikkeling, stress, cognitieve dysfuncties, �

In het eerste deel van de studiedag waarop dit nieuwe boek wordt voorgesteld, brengen de auteurs via getuigenissen en bevragingen het kansarme kind en het denken over kansarmoede van leerkrachten in beeld en leren we het verschil in thema�s tussen beide belevingswerelden kennen.

Het tweede deel behandelt de theoretische achtergronden van de thema�s die er wel toe doen.

Het derde deel geeft aan de leerkrachten en therapeuten praktijkoplossingen die kunnen helpen om het ontwikkelings-bedreigde kind in kansarmoede zo goed mogelijk te ondersteunen.

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT