CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Samen denken in beroep -- UITVERKOCHT
 
 
Kaft boek samen denken in beroep

Een leerling heeft tijdens de les groepskoken gedaan met haar opdracht. Er is nog een half uur les te gaan. Ze neemt haar spullen en gaat bij de verwarming zitten.

Een cursist scheurt in de opleiding hout zijn tekening stuk omdat hij het gevoel heeft dat zijn werkstuk niets wordt.

Een cursist wordt op haar stageplaats na een week aan de deur gezet. Voor de vijfde opeenvolgende dag kwam ze meer dan twee uur te laat op het werk.

Wat is de reden voor het mislopen in deze voorbeelden? Een student/cursist kan in een school of opleidingscentrum niet alles leren wat later op de werkvloer zal moeten worden uitgevoerd.

Ze kunnen zichzelf wel vaardigheden aanleren die hen zullen helpen om nieuwe of complexe problemen op te lossen. Even belangrijk als het aanleren van technische aspecten van een beroep is het ontwikkelen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden en van goede werkattitudes.

Deze vaardigheden moeten bewust worden getraind, en liefst binnen de technische beroepsaspecten. Samen Denken in Beroep is zo'n ge�ntegreerd trainingsprogramma dat leerlingen/cursisten en leerkrachten/opleiders bewust leert omgaan met hun denken, voelen en handelen tijdens het uitvoeren van hun dagelijks werk.

Samen denken in beroep kan worden toegepast in opleidingscentra, in het beroepsonderwijs en in het buitengewoon onderwijs waar de leerlingen worden voorbereid voor de gewone werkvloer of de beschermde werkplaats.

Door Samen Denken in Beroep toe te passen, voldoen scholen aan de eindtermen/ontwikkelingsdoelen van de ontwikkelingsdomeinen 'leren leren' en sociaal/emotionele vaardigheden.'

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT