CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Ontwikkeling Stimuleren -- UITVERKOCHT
 
 
Kaft boek ontwikkeling stimuleren

Ouders, opvoeders, leerkrachten en therapeuten willen kinderen zien ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer het kind daartoe wordt gestimuleerd.

Hoe groter de kwaliteit van de stimuli van de volwassenen, hoe groter de ontwikkelingskansen van het kind. Maar welke prikkels stimuleer ik als volwassene bij mijn kind?

En aan welke kwaliteitsnormen moet mijn interactie voldoen opdat het kind mijn stimulans opneemt en eruit leert?

Het antwoord daarop is de behoefte die in elke opvoedingssituatie dezelfde is en daardoor het specifieke van opvoeding, onderwijs en therapie overstijgt: de nood van elk kind aan mediatie.

In ontwikkeling stimuleren wordt een antwoord geformuleerd op deze vragen. De auteur ging daarvoor te rade bij onder meer R. Feuerstein, P.S. Klein, F. Cuvelier, C. Haywood, en K. Greenberg.

Doordat het boek als werkboek geschreven is, krijgt de lezer tevens de kans om tijdens het lezen zichzelf onder de loep te nemen.

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT