CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Prijzen
 
 

Prijzen CeSMOO ebvba vanaf 01.07.2017

1. Basisgegevens:

De prijzen die gehanteerd worden, zijn afhankelijk van de samenstelling van de groep waarvoor de lezing of workshop wordt gevraagd en van de tijdsduur. Als groep zij er 2 mogelijkheden:

- Een enkelvoudige organisatie (vb. school, CAW, �)

- Een overkoepelende organisatie samengesteld uit verschillende groepen (vb. scholengemeenschap, ouderverenigingen uit verschillende scholen, �)

Voor kinderdagverblijven wordt dezelfde indeling gehanteerd, maar verschilt de basisprijs.

Voor opleidingen waarbij CeSMOO optreedt als gastlector (hogescholen, universiteit,�) volgt CeSMOO de prijzen die deze organisaties voor hun lesgevers bepalen.

De verplaatsingsvergoeding bedraag � 0,40 per kilometer, met een maximum in Belgi� van � 40,00.

Een dagdeel bestaat uit de voormiddag, de namiddag of de avond en duurt maximaal 4 uren. Een personeelsvergadering wordt ook als dagdeel beschouwd. Ook indien er gevraagd wordt naar een lezing van 1 uur, wordt dit als dagdeel aangerekend.
Een ganse dag duurt maximaal 7 uren. In dit geval wordt de spreker een maaltijd aangeboden over de middag.

Voor cursustrajecten binnen een organisatie (enkelvoudig of overkoepelend) worden prijzen afgesproken in onderling overleg.

2. Prijzen

Enkelvoudige organisatie

Overkoepelende organisatie

1 dagdeel

� 500,00

� 650,00

Ganse dag

� 700,00

� 850,00

kinderdagverblijven

Enkelvoudige organisatie

Overkoepelende organisatie

1 dagdeel

� 300,00

� 500,00

Ganse dag

� 500,00

� 750,00

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT