CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Basistekst
 
 
Op het ogenblik dat een kind wordt verwekt, begint een levenslange tocht van ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt gestuurd door de hersenen. Die bestaan uit honderden miljoenen hersencellen, die zich bij de geboorte allemaal hebben gevormd.
 
De mens is m.a.w. een prenatale hersenontwikkelaar. Er wordt wel eens gezegd dat de ontwikkeling van het kind sterk afhangt van wat het bij de geboorte aan mogelijkheden meekreeg (nature).
 
Afhankelijk van welke studies men raadpleegt spreekt men van 50 tot 70 percent. Dit zegt echter nog niets over wat het kind met de 'mogelijkheden vanuit nature' zal doen. Daarvoor zijn vooral die overige 50 tot 30 percent verantwoordelijk.
 
Die zullen het verschil maken en worden ingevuld door de wijze waarop de ontwikkeling van het kind door de omgeving (nurture) wordt gestimuleerd. Soms wordt 'graag zien' wel eens verward met 'ontwikkeling stimuleren'. Graag zien opent de poort naar de ontwikkeling, maar is niet verantwoordelijk voor wat door die poort binnenkomt.
 
 
 
 
� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT