CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
Missie
CeSMOO ebvba
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en �Onderwijzen ebvba
 
DOELEN
 
Het Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen (CeSMOO) werd in 1992 opgericht met als doelstellingen:
� Het gedachtengoed van het medi�rend opvoeden en onderwijzen bekend maken en trainen.
� Begeleiders (ouders, leerkrachten, opvoeders, therapeuten,.) van kinderen tussen 0 en 12 leren reflecteren over hun begeleidingsstijl en begeleiden tot verdere persoonlijke ontwikkeling.
� Denkstimuleringsprogramma's bekend maken en trainen.
� Preventieve kaders aanreiken om kinderen die probleemgedrag stellen te helpen op school/in de klas.
� Kaders aanreiken om kinderen die opgroeien in kansarmoede beter basisonderwijs te kunnen aanbieden.
 
MISSIE
 
Vanuit enerzijds
 
het onvoorwaardelijk geloof dat ieder mens kan ontwikkelen en
dat ieder mens zijn eigen ontwikkeling opneemt
binnen een bepaalde cultuur en
in interactie met anderen,
en anderzijds
de overtuiging dat kennis, vaardigheden en competenties van begeleiders noodzakelijk zijn om die ontwikkeling te stimuleren,
wil CeSMOO een leer - en ontmoetingsplek zijn voor mensen die zoeken naar informatie, en confrontatie m.b.t. deze kennis, vaardigheden en competenties.
Om dit te realiseren organiseert CeSMOO ontmoetingen door het inrichten van cursussen voor iedere ge�nteresseerde.
Initiatieven van korte duur zoals colloquia, lezingen of workshops zijn steeds een kennismaking in functie van verdere vorming.
Daarnaast ondersteunen eigen publicaties en een website het vormingswerk.
Tot slot verbindt CeSMOO zich in een netwerk van organisaties die hetzelfde gedachtengoed in zijn geheel of gedeeltelijk onderschrijven.
 
www.CeSMOO.be
mail [at] CeSMOO [dot] be
Broekstraat, 64 te 3210 Lubbeek
� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT