CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Dani�l Trimbos
 
 

Dani�l Trimbos

ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Na eerst zelf een deel van zijn leven in kansarmoede te hebben doorgebracht, zet hij zich nu in om mensen in kansarmoede te ondersteunen en vormingswerkers, leerkrachten en beleidsmensen te be�nvloeden in hun kijk naar kansarmoede.

Hij doet dit door het geven van vorming, mee te werken aan het ontwikkelen van boeken, artikels en filmmateriaal en dit zowel in binnen- als buitenland.

Schreef samen met Albert Janssens het boek �Een eerlijke kans. Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede� (Lannoo campus, 2014)

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT