CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Basistekst
 
 

Een eerlijke kans

Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede

Wanneer we in de media lezen over kansarmoede, dan komen volgende thema�s klassiek aan bod: woning, voeding, kleding, vrijetijd, gezondheid, sociaal netwerk, justitie, arbeid, administratie. Ook bij een bevraging van leerkrachten over wat zij vinden dat de problemen zijn van kinderen in kansarmoede, blijken deze thema�s gekend. De extra inspanningen die scholen leveren voor deze kinderen komen vaak tegemoet aan een van deze thema�s. Daar is uiteraard niets verkeerd mee, integendeel.

Wanneer we de mensen in kansarmoede bevragen naar hun problemen als kind en als kind op school, krijgt deze thema�s amper te horen. Er komen totaal andere problemen aan bod, die stuk voor stuk te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen. Sommige thema�s zijn persoonsgebonden: de invloed van stress, identiteitsontwikkeling, basisbehoeften, hechting, thuiscultuur; andere hebben hun belang bij het leren: ontwikkeling van taal en communicatie, cognitieve en executieve functies.

In hun boek �een eerlijke kans� gingen de auteurs Albert Janssens en Dani�l Trimbos (CV zie www.CeSMOO.be) dieper in op deze verschillende thema�s en hun invloed ervan op het leren en leven van kinderen op school. Getuigenissen van mensen in kansarmoede onderbouwen de ingenomen standpunten.

Kennis van dit alles is belangrijk om voor deze kinderen het goede te doen. Dat meg echter niet het eindpunt zijn. Een studiedag moet worden afgesloten met wat binnen onderwijs wel werkt voor deze kinderen. In een tweede project ging Albert Janssens daarnaar op zoek. Wat hij hierover brengt is evidence-based en stelt een aantal nieuwe onderwijsontwikkelingen in vraag terwijl een paar oude onderwijsregels terug in ere worden hersteld.

Dit thema werd uitgewerkt voor een pedagogische studiedag van een halve of een hele dag. De lesgevers zijn Albert Janssens en indien zijn agenda het toelaat � Dani�l Trimbos.

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT