CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Kennismaken met de cognitieve functies van Feuerstein
 
 

Kennismaken met de cognitieve functies van Feuerstein

Sinds de vakoverschrijdende eindtermen �leren leren� in de school van kracht werden, hebben de begrippen vaardigheden en competenties meer en meer ingang gevonden in het taalgebruik van de professionals die met kinderen en jongeren werken. Toch merkt men vanuit allerlei doorlichtingen en studies dat het trainen van cognitieve vaardigheden in de praktijk nog erg moeilijk gerealiseerd wordt. E�n van de belangrijkste redenen hiervoor is dat leerkrachten en therapeuten zelf nog te weinig inzicht hebben welke die cognitieve vaardigheden zijn die kinderen moeten aangeleerd krijgen.
Cognitieve vaardigheden zijn de dieperliggende doelen binnen het werk. Ze zitten in alles wat we doen, zorgen ervoor dat iets lukt of mislukt, en worden opgebouwd op lange termijn en geoefend in zoveel mogelijk verschillende situaties (transfer). Om die cognitieve vaardigheden te kunnen trainen, moet de leerkracht/therapeut kennis hebben van de onderliggende functies. Deze beschreef Feuerstein.

Wanneer een kind of jongere de �leerrol� moet lossen, gaat het vaak om een aantal cognitieve functies die onvoldoende zijn ontwikkeld. Dat uit zich dan in een algemene uitval. Symptomen bestrijden (vooral vanuit vakken bezig zijn) helpt in dat geval niet, er moet gewerkt worden aan de fundamenten: de cognitieve functies.

Therapeuten en leerkrachten die met kinderen en jongeren de weg willen gaan van het verwerven van cognitieve functies, zullen in de eerste plaats zelf een goede kennis moeten hebben van deze cognitieve functies en van de leerhoudingen (competenties) die deze ondersteunen. In een tweede stap kunnen ze dan leren hoe deze kennis kan getraind worden met kinderen, zodat die tot meer zelfstandig handelen kunnen komen.

Tijdens deze studiedag maken de deelnemers kennis met de cognitieve functies die mensen moeten verwerven. Feuerstein is de basis, maar heel wat mensen hebben in zijn voetspoor eigen materiaal en eigen inzichten toegevoegd. Tijdens de studiedag wordt vertrokken vanuit oefeningen, zowel op het niveau van de deelnemer als oefeningen voor kinderen en jongeren. Vanuit de ervaring wordt het geheel van cognitieve functies duidelijk. De theorie �7 denkstappen om een probleem op te lossen� zorgt dat er ook een lijn in komt, zodat de deelnemer inzicht krijgt in waar beginnen en op welke manier opbouwen.

De lesgever is Albert Janssens. (CV zie www.CeSMOO.be)

DOELGROEP voor deze ganse studiedag (min. 6 uren):

Iedereen die �lerend� werkt met kinderen en jongeren: leerkrachten (vanaf de kleuterschool!), therapeuten, maar ook huiswerkbegeleid(st)ers, opvoed(st)ers en ouders.

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT