CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Feuerstein in een notendop
 
 

Feuerstein in een notendop

Vierdaagse inleiding in de verschillende aspecten van Feuerstein�s gedachtengoed

I. Inleiding

Het gedachtegoed van Feuerstein wordt terecht gelinkt aan het ontwikkelingsgericht werken met kinderen. Zijn visie en de middelen die hij ontwierp zijn nog steeds actueel en zeer bruikbaar. Meer zelfs, het is pas de laatste 3 decennia dat Feuerstein internationaal de waardering krijgt die hij verdient: Perkins, Gardner, Sternberg, Costa, en andere vooraanstaande cognitieve psychologen verwijzen graag naar zijn werk als bron voor hun eigen idee�n.
Ook de middelen die Feuerstein uitwerkte om zijn theorie waar te maken � het instrumenteel verrijkingsprogramma (IVP), het LPAD (dynamisch testprogramma) en de cognitieve kaart � blijven in onderwijs, therapie en zorg erg waardevol.
Misschien ligt de grootste verdienste van Feuerstein wel in het belang dat hij hecht aan de houding van de begeleider, de mediator. Prof. Luc Stevens schrijft terecht: de begeleider eerst, dan het kind. Feuerstein schreef de basis van de houding van de begeleider uit in zijn �theorie van de gemedieerde leerervaring�. Anderen verfijnden deze theorie naar bepaalde doelgroepen toe.
In het Nederlandse taalgebied hebben CeBCO, StiBCO, CeSMOO e.a. reeds heel wat werk verzet om dit gedachtegoed kenbaar te maken. Voor de eerste keer organiseert CeSMOO een opleiding waarin de deelnemers met de verschillende aspecten kunnen kennis maken. Omwille van de hoeveelheid informatie van Feuerstein�s gedachtengoed, is het belangrijk dat deelnemers bewust zijn dat de 4 lesdagen een introductie zijn. De deelnemers worden wel actief betrokken om de verschillende elementen aan bod te laten komen.

Doelen

De cursist :

� Maakt kennis met de visie van waaruit Feuerstein vertrekt.

� Maakt kennis met de lijst van de cognitieve functies vanuit oefeningen uit het instrumenteel verrijkingsprogramma.

� Maakt kennis met de cognitieve kaart.

� Maakt kennis met de basis van het medi�rend leren.

II. Inhoud

Lesdag 1: theoretische achtergrond

� Het belang van ontwikkelingsgericht werken en van geloven in ontwikkeling.

� De basis van Feuerstein: Piaget en Vygotsky.

� De pedagogische driehoek en Feuerstein�s elementen daarbinnen.

Lesdag 2: cognitieve functies

� Het verschil tussen cognitieve functies en cognitieve vaardigheden.

� Kennismaking met de lijst van de cognitieve functies adhv oefenmateriaal uit het instrumenteel verrijkingsprogramma (werkbladen) van Feuerstein.

Lesdag 3: de cognitieve kaart

� Wat is de cognitieve kaart en wat is het belang ervan in het ontwikkelingsgericht werken met kinderen.

� Kennismaking met de verschillende parameters van de cognitieve kaart adhv oefeningen.

� Het nut van de cognitieve kaart bij differentiatie.

Lesdag 4: medi�rend leren

� Het belang van de mediator in let leerproces van het kind.

� De verschillende elementen van het medi�rend leren adhv videomateriaal.

III. Gebruikte werkvormen

Tijdens de lesdagen wordt meestal vertrokken vanuit oefeningen om daarna de opgedane leerervaring vast te zetten. Soms wordt er omgekeerd gewerkt: eerst een initiatiemoment en dan oefenen. Dit betekent m.a.w. dat elke theorie wordt ervaren vanuit de praktijk. Co�peratieve werkvormen worden als meerwaarde ingezet.
Om de tijdsspanne tussen 2 lesdagen te overbruggen en tussendoor het geleerde niet los te laten, worden kleine opdrachten meegegeven die de deelnemers binnen hun eigen praktijk kunnen toepassen. Deze opdrachten zijn oefenkansen, geen verplichtingen.

IV. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die professioneel werken met kinderen en jongeren zowel in gewoon- als in buitengewoon onderwijs of in therapie

a) Leerkrachten, zorgco�rdinatoren, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, nascholers.

b) Therapeuten, hulpverleners die kinderen en jongeren begeleiden/ondersteunen in hun leerproces.

c) Beleidsmakers binnen onderwijs.

Het maximum aantal deelnemers is 24.

V. Lesgever

De cursus wordt gegeven door Albert Janssens (voor CV: zie www.CeSMOO.be)

VI. Prijs

� 2000,00 + verplaatsingsvergoeding van � 0,40 per km met een maximum in Belgi� van � 40,00 per dag.
Op het einde van de cursus krijgt de cursist een certificaat van StiBCO/CeSMOO.

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT