CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
De mediator maakt het verschil!
 
 

De mediator maakt het verschil

Feuerstein�s theorie over de gemedieerde leerervaring

Sinds Prof. Luc Stevens kent iedereen in de onderwijs- of therapeutische wereld de uitspraak �De leerkracht maakt het verschil�. Lang voor deze uitspraak bekend geraakte, ontwikkelde Feuerstein zijn theorie van de gemedieerde leerervaring. Vertrekkend vanuit Vygotsky en vanuit eigen evidence-based onderzoek, onderzocht Feuerstein welke elementen in de interactie tijdens leermomenten ervoor zorgen dat de lerende zoveel mogelijk uit het moment meeneemt.

Deze �kwaliteitscriteria� lijken vanzelfsprekend, bvb. zorgen voor wederkerigheid, goed focussen, transfer, zorgen dat de lerende zich bekwaam voelt en dat hij planmatig werkt.
Vanuit jarenlange videocoaching blijkt echter dat ze niet zo evident zijn in de dagdagelijkse toepassing en dat � zeker in groepsverband � verschillende criteria amper aan bod komen. Welke criteria dat zijn, is sterk afhankelijk van de persoon van de mediator (hij die tussenkomt).

Feuerstein gaat echter nog een stukje verder. Vanuit zijn theorie van de culturele deprivatie stelt hij dat kinderen en jongeren die om welke reden ook � handicap, sociaal/economische achteruitstelling, taal(ontwikkelings)problemen, � - achterop geraken in hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, alleen m.b.v. mediatie die achterstand kunnen ophalen.

Tijdens een halve studiedag worden de achtergrond van de theorie en de verschillende mediatiecriteria duidelijk gemaakt adhv oefeningen en videomateriaal.

Lesgever is Albert Janssens (CV op WWW.CeSMOO.be)

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT